top of page

Όροι Πώλησης

Προοίμιο

Ο ιστότοπος διαδικτυακών πωλήσεων www.tomatedecharme.com διαχειρίζεται ο κύριος και η κυρία Veys, ιδιώτες συλλέκτες.

Διευκρινίζεται εκ των προτέρων ότι οι όροι αυτοί διέπουν τις πωλήσεις των προϊόντων τους σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί αγορά μέσω της ιστοσελίδας www.tomatedecharme.com, εφεξής «ο ΠΕΛΑΤΗΣ».

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης, καθώς και το έντυπο παραγγελίας και η επιβεβαίωση παραγγελίας αποτελούν τη σύμβαση πώλησης μεταξύ του κ. και της κυρίας Veys και του ΠΕΛΑΤΗ σχετικά με την πώληση των παραγγελθέντων προϊόντων.

Οποιαδήποτε παραγγελία γίνει στην ιστοσελίδα www. Το tomatedecharme.com απαιτεί από τον ΠΕΛΑΤΗ να αποδεχτεί τους Γενικούς Όρους Πώλησης στο σύνολό τους εκ των προτέρων και χωρίς επιφύλαξη.

Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Γενικών Προϋποθέσεων Πώλησης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν πρέπει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.

Ο κύριος και η κυρία Veys διατηρούν το δικαίωμα να προσαρμόσουν ή να τροποποιήσουν τους Γενικούς Όρους Πώλησής του ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, ενώ οι προσαρμογές ή οι τροποποιήσεις θα ισχύουν για όλες τις παραγγελίες μετά τις προσαρμογές ή τροποποιήσεις.

Σε περίπτωση τροποποίησης, οι Γενικοί Όροι Πώλησης που ισχύουν για την παραγγελία του ΠΕΛΑΤΗ είναι αυτοί που ήταν online και τους οποίους ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχθηκε την ημέρα της παραγγελίας του.


 

 

Άρθρο 1 - Ορισμοί

Οι όροι και οι εκφράσεις που προσδιορίζονται με κεφαλαίο γράμμα στους Γενικούς Όρους Πώλησης έχουν την έννοια που υποδεικνύεται παρακάτω (είτε χρησιμοποιούνται στον ενικό είτε στον πληθυντικό).

  • Γενικοί Όροι Πώλησης: ορίστε αυτό το έγγραφο, δηλαδή τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στις σχέσεις μεταξύ του κυρίου και της κυρίας Veys και του ΠΕΛΑΤΗ.

  • Παραγγελία: αναφέρεται στην εντολή αγοράς του ΠΕΛΑΤΗ που σχετίζεται με ένα ή περισσότερα Προϊόντα ή Υπηρεσίες που έγιναν με τη χρήση της Ιστοσελίδας www.tomatedecharme.com

  • Ιστότοπος: αναφέρεται στον ιστότοπο που είναι προσβάσιμος στη διεύθυνση www.tomatedecharme.com και φιλοξενείται από την Wixcom Inc.

  • Προϊόν: προσδιορίζει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που προσφέρεται προς πώληση στον ιστότοπο www.tomatedecharme.com

  • ΠΕΛΑΤΗΣ: σημαίνει Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, καταναλωτής, που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα www.tomatedecharme.com και αποκτά ένα ή περισσότερα Προϊόντα για τις προσωπικές του ανάγκες, έχοντας προηγουμένως τηρήσει τους Γενικούς Όρους Πώλησης.


 

Άρθρο 2 - Σκοπός

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης στοχεύουν στον καθορισμό των συμβατικών σχέσεων μεταξύ του κ. και της κυρίας Veys και του ΠΕΛΑΤΗ και των όρων που ισχύουν για οποιαδήποτε αγορά πραγματοποιείται μέσω του ιστότοπου www.tomatedecharme.com.

Με την αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης, δηλώνετε ότι έχετε συμπληρώσει την ηλικία ενηλικίωσης στη χώρα, την πολιτεία ή την επαρχία διαμονής σας και ότι μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να επιτρέψουμε σε κάθε ανήλικο εξαρτώμενο να αγοράσει από αυτόν τον ιστότοπο ηλεκτρονικών αγορών.

Η χρήση των προϊόντων μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό απαγορεύεται. Ειδικότερα, ο πελάτης καλείται να ελέγξει πριν αγοράσει ότι τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει είναι εξουσιοδοτημένα για εισαγωγή στη χώρα παράδοσης.

Ο κύριος και η κυρία Veys διατηρούν τη δυνατότητα τροποποίησης αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να συμμορφωθούν με τυχόν νέους κανονισμούς ή για να βελτιώσουν τη χρήση του ιστότοπού τους. Ως εκ τούτου, οι ισχύοντες όροι θα είναι αυτοί που ισχύουν κατά την ημερομηνία της παραγγελίας από τον ΠΕΛΑΤΗ.


 

Άρθρο 3. Τιμές

Οι τιμές που εμφανίζονται στα φύλλα προϊόντων του διαδικτυακού καταλόγου είναι τιμές σε Ευρώ (€) συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φόροι (TTC) λαμβάνοντας υπόψη τον ΦΠΑ που ισχύει την ημέρα της παραγγελίας. Οποιαδήποτε αλλαγή στον συντελεστή ΦΠΑ μπορεί να αντικατοπτρίζεται στην τιμή των προϊόντων.

Ο κύριος και η κυρία Veys διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τις τιμές ανά πάσα στιγμή, εννοείται ωστόσο ότι η τιμή που εμφανίζεται στον κατάλογο την ημέρα της παραγγελίας θα είναι η μόνη που ισχύει για τον ΠΕΛΑΤΗ.

Τα προϊόντα παραμένουν ιδιοκτησία της Tomate de Charme μέχρι την πλήρη παραλαβή της τιμής από το www.tomatedecharme.com.

Οι προσφορές μας ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων κατά τη στιγμή της παραγγελίας και κατά την περίοδο της ανάρτησης.

 

Για ΠΕΛΑΤΕΣ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και DOM-TOM, ενδέχεται να υπόκεινται σε τοπικούς φόρους και φόρους

τελωνειακών κανονισμών που ισχύουν στη χώρα υποδοχής. Αυτά τα δικαιώματα δεν αποτελούν ευθύνη του www.tomatedecharme.com. Είναι ευθύνη του ΠΕΛΑΤΗ.

Οι τιμές των Προϊόντων που αναφέρονται στον ιστότοπο www.tomatedecharme.com δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα επεξεργασίας και αποστολής που τιμολογούνται επιπλέον της τιμής των Προϊόντων που αγοράστηκαν και σύμφωνα με το συνολικό ποσό της παραγγελίας και τον προορισμό της.


 

Άρθρο 4. Διαταγή

Οι συμβατικές πληροφορίες παρουσιάζονται στα γαλλικά. Ο κύριος και η κυρία Veys διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν ή να αρνηθούν οποιαδήποτε παραγγελία από έναν πελάτη με τον οποίο υπάρχει διαφωνία σχετικά με την πληρωμή προηγούμενης παραγγελίας.

Για να παραγγείλετε Προϊόντα στον Ιστότοπο www.tomatedecharme.com, ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό παρέχοντας τις πληροφορίες που απαιτούνται στη φόρμα εγγραφής.

Για το σκοπό αυτό, ο ΠΕΛΑΤΗΣ δηλώνει ότι παρέχει πλήρεις προσωπικές πληροφορίες, όχι λανθασμένες που να επιτρέπουν την ακριβή ταυτοποίησή του σε οποιαδήποτε περίπτωση. Οποιαδήποτε φανταστική ή συκοφαντική προσωπική πληροφορία είναι πιθανό να οδηγήσει στο κλείσιμο του λογαριασμού του ΠΕΛΑΤΗ και στην ακύρωση της Παραγγελίας του.

Η ενότητα δημιουργίας λογαριασμού είναι προσβάσιμη απευθείας από τη γραμμή του κύριου μενού. Σε κάθε επίσκεψη, ο ΠΕΛΑΤΗΣ, εάν επιθυμεί να παραγγείλει ή να συμβουλευτεί τον λογαριασμό του (κατάσταση παραγγελίας, προσωπικά στοιχεία κ.λπ.), πρέπει να ταυτοποιείται χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία.


 

Άρθρο 5. Πληρωμή

Η τιμή των Προϊόντων και το κόστος προετοιμασίας και παράδοσης υλικοτεχνικής υποστήριξης είναι πληρωτέα εξ ολοκλήρου από τον ΠΕΛΑΤΗ κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Η ιστοσελίδα www.tomatedecharme.com προσφέρει στον Πελάτη να πληρώσει για την παραγγελία του με δύο τρόπους πληρωμής της επιλογής του:

  • είτε με πιστωτική κάρτα μέσω PayPal:  

Αφού επιλέξει τον τρόπο πληρωμής μέσω PayPal, ο Πελάτης ανακατευθύνεται στην ασφαλή διεπαφή του συστήματος πληρωμών PayPal προκειμένου να συμπληρώσει με ασφάλεια τα στοιχεία αναφοράς της προσωπικής του τραπεζικής κάρτας. Εάν η πληρωμή γίνει αποδεκτή, η παραγγελία καταχωρείται και η σύμβαση διαμορφώνεται οριστικά. Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα είναι αμετάκλητη.

  • είτε με τραπεζικό έμβασμα:  

Μετά την επιλογή του τρόπου πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα, και με την επικύρωση της παραγγελίας, ο Πελάτης λαμβάνει επιβεβαίωση της εγγραφής της παραγγελίας του. Για να ολοκληρωθεί η πληρωμή του και να ενεργοποιηθεί η επεξεργασία της παραγγελίας του, ο Πελάτης πρέπει να προχωρήσει στη μεταφορά που αντιστοιχεί στο ποσό της παραγγελίας του στον τραπεζικό λογαριασμό του Michel Veys, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου κοινοποιούνται στον Πελάτη στο τέλος της παραγγελίας. .

Με την παραλαβή της μεταφοράς, η παραγγελία θα διεκπεραιωθεί και ο Πελάτης θα ενημερωθεί με e-mail.


 

Άρθρο 6. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με το άρθρο L121-21 του Κώδικα Καταναλωτή, ο Πελάτης έχει προθεσμία δεκατεσσάρων εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας του για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και έτσι να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή για ανταλλαγή ή επιστροφή χρημάτων χωρίς ποινή.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί, συνοδευόμενα από το αρχικό υπογεγραμμένο δελτίο παράδοσης. Τα έξοδα επιστροφής είναι ευθύνη του Πελάτη.


 

Άρθρο 7. Παράδοση

Η παράδοση των Προϊόντων θα πραγματοποιείται, μετά την καταχώρηση της πληρωμής για την Παραγγελία, στη διεύθυνση παράδοσης που υποδεικνύει ο ΠΕΛΑΤΗΣ κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Θα σταλεί ένα e-mail στον ΠΕΛΑΤΗ για ενημέρωση για την αποστολή των Προϊόντων.

Οι χρόνοι παράδοσης είναι μόνο ενδεικτικοί, εφόσον υπερβαίνουν τις τριάντα ημέρες από την παραγγελία, η σύμβαση πώλησης μπορεί να λυθεί και να αποζημιωθεί ο Πελάτης.


 

Άρθρο 8. Εγγύηση

Όλα τα προϊόντα που προσφέρει η Tomate de Charme στον ιστότοπο www.tomatedecharme.com επωφελούνται από τη νόμιμη εγγύηση που προβλέπεται από τα άρθρα 1641 και επόμενα του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός προϊόντος που πωλείται, μπορεί να επιστραφεί στον κύριο και την κυρία Veys που θα το πάρουν πίσω, θα το ανταλλάξουν ή θα το επιστρέψουν. Όλα τα παράπονα, τα αιτήματα για ανταλλαγή ή επιστροφή χρημάτων μπορούν να γίνουν απευθείας στον ιστότοπο www.tomatedecharme.com, εντός τριάντα ημερών από την παράδοση.


 

Άρθρο 9. Ευθύνη

Ο κύριος και η κυρία Veys έχουν, για όλα τα στάδια πρόσβασης στον ιστότοπο, τη διαδικασία παραγγελίας, παράδοσης, εξυπηρέτησης πελατών ή μεταγενέστερες υπηρεσίες, μόνο υποχρέωση μέσων. Δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ταλαιπωρία ή ζημιά εγγενή στη χρήση του δικτύου Διαδικτύου, ιδίως απώλεια δεδομένων, εισβολή, ιούς, διακοπή της υπηρεσίας και άλλα ακούσια προβλήματα ή οποιοδήποτε γεγονός που χαρακτηρίζεται ως ανωτέρα βία, σύμφωνα με τη νομολογία .

Τα μηχανογραφικά μητρώα που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του κυρίου και της κυρίας Veys υπό εύλογες συνθήκες ασφαλείας, θα θεωρούνται ως απόδειξη επικοινωνίας, παραγγελιών και πληρωμών που πραγματοποιούνται μεταξύ του κυρίου και της κυρίας Veys και του Πελάτη.


 

Άρθρο 10 - Ασφάλεια

Ο ιστότοπος www.tomatedecharme.com υπόκειται σε σύστημα ασφαλείας: η διαδικασία κρυπτογράφησης SSL έχει υιοθετηθεί.

Άρθρο 11 - Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα κείμενα, σχόλια, έργα, εικονογραφήσεις και εικόνες που αναπαράγονται στον ιστότοπο www.tomatedecharme.com προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα καθώς και πνευματική ιδιοκτησία και για ολόκληρο τον κόσμο. Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας, επιτρέπεται μόνο η χρήση για ιδιωτική χρήση, με την επιφύλαξη διαφορετικών ή ακόμη πιο περιοριστικών διατάξεων του κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε ολική ή μερική αναπαραγωγή του ιστότοπου www.tomatedecharme.com απαγορεύεται αυστηρά, είτε με τη μορφή φωτογραφίας, λογότυπου, εικόνας ή κειμένου.


 

Άρθρο 12. Προσωπικά δεδομένα

Όλα τα δεδομένα που εμπιστεύεστε στον ιστότοπο www.tomatedecharme.com παρέχονται για να μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε τις παραγγελίες σας. 
Δυνάμει του νόμου αριθ. 78-17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, τα αρχεία και τις ελευθερίες, έχετε με τον πωλητή δικαίωμα διόρθωσης, διαβούλευσης ή τροποποίησης και διαγραφής των δεδομένων που μας κοινοποιήσατε. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί και διαδικτυακά.


 

Άρθρο 13. Ανωτέρα βία

Η εκπλήρωση από τον κ. και την κυρία Veys του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεών τους, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης, θα ανασταλεί σε περίπτωση τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας που θα μπορούσε να παρέμβει ή να καθυστερήσει την εκτέλεση. Θεωρούνται ως τέτοια, ιδίως, χωρίς αυτή η λίστα να είναι εξαντλητική, ο πόλεμος, οι ταραχές, η εξέγερση, οι κοινωνικές αναταραχές, οι απεργίες κάθε είδους. Ο κύριος και η κυρία Veys  θα ενημερώσει τους ΠΕΛΑΤΕΣ για την εμφάνιση ενός τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας εντός επτά ημερών από την εμφάνισή του. Σε περίπτωση που αυτή η αναστολή συνεχιστεί πέραν της περιόδου των δεκαπέντε ημερών, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα έχει τη δυνατότητα να τερματίσει την τρέχουσα παραγγελία και στη συνέχεια θα επιστραφεί η τιμή των Προϊόντων που παραγγέλθηκαν και τα έξοδα αποστολής που καταβλήθηκαν.


 

Άρθρο 14. Εφαρμοστέοι νόμοι και αρμόδια δικαστήρια

Οι Γενικοί Όροι Πώλησης υπόκεινται στο γαλλικό δίκαιο. Μόνο η γαλλική έκδοση αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης είναι έγκυρη. ο  Ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώνεται για την τοπική νομοθεσία σχετικά με την εισαγωγή σπόρων στην περιοχή ή τη χώρα του. Οι αποστολές που κατασχέθηκαν από τις αρχές δεν θα επιστραφούν ούτε θα επιστραφούν ποτέ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πριν την παραγγελία.

Σε περίπτωση δυσκολίας που προκύψει κατά την Παραγγελία, την παράδοση των Προϊόντων και γενικότερα την εκτέλεση της πώλησης, ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα, πριν από οποιαδήποτε νομική ενέργεια, να αναζητήσει μια φιλική λύση, ιδίως με τη βοήθεια ένωση καταναλωτών ή οποιοδήποτε άλλο συμβούλιο της επιλογής του.


 

Άρθρο 15. Εξυπηρέτηση πελατών

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση σχετικά με μια παραγγελία, η εξυπηρέτηση πελατών είναι στη διάθεσή σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας

bottom of page