top of page

JURIDISCHE KENNISGEVING

​​

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, is het voor gebruikers van de site duidelijk de identiteit van de verschillende belanghebbenden in de context van de implementatie en de gevolgde daarvan:  


Verantwoordelijk voor publicatie:

De heer VEYS Michel
E-mailadres voor contact: contact@tomatedecharme.com

Accommodatie  

Wixcom Inc.
Adres: 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158
 
Website optimalisatie: Agence Fizzweb - Albi Website -
  Wix-siteverwijzingen

Beheer van persoonsgegevens.  


Persoonlijke gegevens worden met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 Bij het gebruik van de site kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot deze site, de toegangsprovider van de gebruiker, het internetprotocoladres (IP) van de gebruiker. In ieder geval verzamelt de site alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor de behoeften van bepaalde diensten die door deze site worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site aangegeven de verplichting al dan niet te verstrekken. In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang, rectificatie en verzet tegen de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, door zijn schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, onder vermelding van het adres waarnaar de reactie moet worden gestuurd.  


Er wordt geen persoonlijke informatie van de gebruiker van deze site gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van verlossing van deze site en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie naar de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van deze huidige site. wordt niet aangegeven bij de CNIL omdat het geen persoonlijke informatie verzamelt.  

Koekjes

 

Een cookie is een reeks informatie die door een website naar een computer wordt gestuurd in de vorm van een klein gegevensbestand. Cookies zijn nuttig om de personalisatie van uw toegang tot onze online diensten te vergemakkelijken. Ze kunnen worden gebruikt voor authenticatie, voor een sessie, om specifieke informatie op te slaan, zoals voorkeuren op een site of de inhoud van een elektronisch winkelwagentje.
Cookies worden opgeslagen via de webbrowser die door de internetgebruiker wordt gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer).

Er zijn twee soorten cookies:
- sessiecookies worden van uw computer verwijderd wanneer u uw browser sluit.
- permanente cookies blijven na het afsluiten van de browser op uw computer staan.

Cookies zijn echter anoniem en worden op geen enkele manier gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

Deze site gebruikt cookies met als enig doel het verkrijgen van browsestatistieken, met uitsluiting van persoonlijke tracking.

We informeren u dat u zich kunt verzetten tegen de registratie van cookies door uw browser als volgt te configureren:

VOOR MICROSOFT INTERNET EXPLORER 7.0 EN VOLGENDE:

 1. Kies in de menubalk het menu Extra;

 2. Kies in het vervolgkeuzemenu internetopties;

 3. Klik op het tabblad vertrouwelijkheid;

 4. Klik op de geavanceerde knop van de sectie parameters;

 5. Controleer in het venster met geavanceerde vertrouwelijkheidsinstellingen of de optie om het automatisch beheer van cookies te negeren niet is aangevinkt.

VOOR FIREFOX VANAF VERSIE 12:
 1. Kies in de menubalk het menu Extra;

 2. Kies opties in het vervolgkeuzemenu;

 3. Klik op het privacypictogram;

 4. Klik op de specifieke cookies-link verwijderen;

 5. Klik in het venster Cookies op de knop Alle cookies verwijderen.

VOOR OPERA VANAF VERSIE 11:
 1. Kies het menu;

 2. Kies in de lijst instellingen en verwijder vervolgens de privégegevens ...;

 3. Klik op de verwijderknop.

VOOR GOOGLE CHROME:
 1. Klik op het pictogram Google Chrome aanpassen en configureren;

 2. Kies in de lijst met parameters;

 3. Klik op Toon geavanceerde parameters ...;

 4. Klik op de knop Inhoudsinstellingen;

 5. Klik op de knop Cookies en sitegegevens ...;

 6. Klik op de knop Alles verwijderen.

We informeren u niettemin dat de toegang tot bepaalde diensten en delen van de site kan worden gewijzigd of zelfs onmogelijk is door het verwijderen van cookies.

 

Privacybeleid

 

We ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die u invoert op onze website of die u ons op een andere manier verstrekt. Daarnaast verzamelen we het IP-adres (Internet Protocol) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden; de login; e-mailadres ; het wachtwoord ; computer- en verbindingsinformatie en aankoopgeschiedenis. We kunnen softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen, waaronder responstijden van pagina's, duur van het bezoek aan bepaalde pagina's, informatie over de interactie tussen pagina's en de methoden die worden gebruikt om buiten de pagina te navigeren. We verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mailadres, wachtwoord, communicatie); betalingsgegevens, recensies, feedback, productrecensies, aanbevelingen en persoonlijk profiel.

 


Wanneer u een transactie op onze website voltooit, als onderdeel van het proces, verzamelen we de persoonlijke informatie die u ons geeft, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om de hierboven genoemde specifieke redenen.

 


We verzamelen deze niet-persoonlijke en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 1. Het leveren en uitvoeren van de diensten;

 2. Onze gebruikers doorlopende assistentie en technische ondersteuning bieden;

 3. Om onze bezoekers en gebruikers te kunnen contacteren met algemene of gepersonaliseerde mededelingen met betrekking tot de dienst en promotionele berichten;

 4. Om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en/of afgeleide niet-persoonlijke informatie te creëren, die we kunnen gebruiken om onze respectieve diensten te leveren en te verbeteren;

 5. Voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 


Ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via Wix.com-gegevensopslag, databases en algemene applicaties. Ze slaan uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.

Alle directe betalingsgateways die door Wix.com worden aangeboden en door ons bedrijf worden gebruikt, voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders.


We kunnen contact met u opnemen om u te informeren over uw account, om problemen met uw account op te lossen, om een geschil op te lossen, om vergoedingen of verschuldigde bedragen te innen, om uw mening te peilen via enquêtes of vragenlijsten, om updates over ons bedrijf te sturen, of indien nodig om contact met u opnemen om onze gebruikersovereenkomst, toepasselijke nationale wetgeving en eventuele overeenkomsten die we met u hebben af te dwingen. Voor deze doeleinden kunnen we contact met u opnemen via e-mail, telefoon, sms en post.

 

Alle informatie over de cookies van de site kan worden bekeken op het volgende adres:

Alles over cookies . Via deze link kunt u zien welke cookies worden gebruikt en hoe u deze correct kunt beheren.


Als u niet langer wilt dat wij uw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via: contact@tomatedecharme.com
We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus we raden u aan het regelmatig te bekijken. Wijzigingen en verduidelijkingen treden in werking zodra ze op de website zijn geplaatst. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte stellen van de update, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze eventueel gebruiken en/of bekendmaken.

 


Als u niet langer wilt dat wij uw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via: contact@tomatedecharme.com.

bottom of page